Instalacja odgromowa i przepięciowa służą zwiększeniu bezpieczeństwa budynku i powinny stanowić standardowe wyposażenie każdej nieruchomości. Instalacja odgromowa spełnia funkcje chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi, natomiast przepięciowa ma za zadanie minimalizować skutki zwarć i przepięć, pojawiających się w instalacji w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz w wyniku awarii instalacji elektrycznej. Instalacja przepięciowa chroni przed uszkodzeniem posiadany sprzęt elektryczny. Skuteczność instalacji odgromowych i przepięciowych zwiększa się przez zastosowanie połączeń wyrównawczych, których głównym zadaniem jest zabezpieczenie przed pojawieniem się między elementami przewodzącymi prąd, napięcia dotykowego, poprzez zastosowanie zespołu małooporowych połączeń elektrycznych między tymi elementami. Połączenie wyrównawcze jest dodatkowym środkiem ochronnym, działającym wtedy, gdy zawiodą wszystkie podstawowe systemy ochronne.

  • Wykonujemy, modernizujemy i usprawniamy instalacje odgromowe tradycyjne oraz z głowicą aktywną.
  • Wykonujemy pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej – prowadzimy metrykę instalacji odgromowej, sprawdzamy działanie wyłącznika głównego, sprawdzamy ochronę przez porażeniem przez samoczynne wyłączenie, robimy pomiary skuteczności zerowania
  • Układamy szyny uziemiające (bednarki)
  • Zakładamy uziemienie do wszystkich rur metalowych biegnących w piwnicach budynku
  • Wykonujemy połączenia wyrównawcze w lokalach, poprzez szyny GSU