Nasza firma wykonuje profesjonale pomiary elektryczne a także oświetlenia, używając luksomierzy, zatwierdzonych przez Główny Urząd Miar, posiadających aktualne świadectwo wzorcowania. Zakres pomiarów prowadzonych przez naszą firmę zgodny jest z zakresem PN-EN 12464-12004. Każde stanowisko pracy powinno posiadać odpowiednie oświetlenie elektryczne, zgodne z wytycznymi Polskich Norm. Jest to obowiązek każdego pracodawcy, dotyczący zwłaszcza tych stanowisk, na których zmieniono rodzaj oświetlenia elektrycznego, lub których pomiary wykazały, że dotychczasowe oświetlenie jest niewystarczające. Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania tychże pomiarów, określają jednak minimalne natężenie światła elektrycznego na różnych stanowiskach. Prawidłowe oświetlenie ma wpływ na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników. Na pracodawcy, chcącemu zapewnić pracownikom odpowiednio bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odpowiednie warunki do wykonywania pracy wzrokowej, spoczywa decyzja, z jaką częstotliwością przeprowadzane będą pomiary oświetlenia. Przyjmuje się, że są one przeprowadzane równocześnie z pomiarami instalacji elektrycznej.

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać zawsze, gdy:

 • Oddano pomieszczenie do użytku
 • Stworzono nowe stanowiska pracy
 • Zmodernizowano oświetlenie stanowiska pracy
 • Po zmianie rodzaju oświetlenia
 • Po przebudowach i remontach pomieszczenia

Prawidłowo oświetlone stanowisko pracy musi spełniać kilka istotnych warunków: światło musi umożliwić pracownikowi rozróżnianie szczegółów, pełni barw i formy oraz właściwości przedmiotów, nie może dawać odczucia niewygody i zmęczenia.

Nasza firma elektryczna przeprowadza pomiary:

 • Natężenia oświetlenia i jego równomierności
 • Pomiar wskaźnika oddawania barw i współczynnika odbicia
 • Pomiary oświetlenia ogólnego
 • Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego: ewakuacyjnego i zapasowego
 • Sprawdzanie czasu działania opraw awaryjnych na akumulatorach

Kontrola kończy się oddaniem dokumentacji technicznej – protokołów z przeprowadzonej kontroli, analizy wyników pod kątem ich zgodności z wymaganiami PN.

Oferta pomiarów natężenia oświetlenia skierowana jest do zarządców nieruchomości, w których znajdują się sklepy, galeria, powierzchnie handlowe, biurowe, magazynowe, sale konferencyjne, hale sportowe, urzędy, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia i innych.