Wymieniamy przestarzałe piony lokatorskie na pięciożyłowe z żyłą ochronną „PE”. Tworzymy piony trwałe i adekwatne do występujących obciążeń energetycznych. Pion lokatorki należy wymienić w przypadku, gdy jest niewystarczający do potrzeb bieżących lokatorów lub jest po prostu uszkodzony. Pion lokatorski umożliwia przepływ prądu w budynkach jedno i wielopiętrowych, a jego sprawność jest niezwykle istotna dla właściwego funkcjonowania instalacji elektrycznej budynku.

Wymiana pionów lokatorskich – kompleksowa, profesjonalna usługa

Wymieniamy WLZ na trójżyłowe lub pięciożyłowe z żyłą ochronną „PE”, o grubości zgodnej z występującym obciążeniami. Pomagamy klientom dokonać wszelkich formalności w zakładzie elektrycznym, związanych z odplombowaniem i zaplombowaniem licznika, ponieważ wymiana WLZ wiąże się również z tą czynnością. WLZ to skrót od wewnętrznej linii zasilającej. Jest to odcinek przewodu między licznikiem a główną rozdzielnią znajdującą się w budynku. WLZ rozdziela energię elektryczną na poszczególne instalacje odbiorcze, jego rodzaj jest uzależniony od wielkości budynku i ilości mieszkań, które się w nim znajdują.