Niektóre z urządzeń domowych potrzebują zwiększenia przydziału mocy zasilającej mieszkanie. Z reguły na potrzeby mieszkania czy domu wystarcza instalacja jednofazowa, którą trzeba zmienić na instalację trójfazową wówczas, gdy będziemy używać na przykład ogrzewacza wody czy elektrycznego pieca kuchennego. Odwrotnie, gdy rezygnujemy z energochłonnych urządzeń, wskazana jest zmiana z instalacji trójfazowej na jednofazową, ze względu na koszty ponoszone przez użytkownika. Z kolei liczniki przenosimy zgodnie z sugestią klienta, tak ze środka lokalu na zewnątrz, jak i przesuwamy je w inne, bardziej odpowiadające właścicielowi nieruchomości miejsce.

Zmiana przydziału mocy – kompleksowa usługa zlecenia

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę tego typu zleceń – od pomocy przy wypełnieniu wszystkich dokumentów w zakładzie elektrycznym, związanych z planowanym zmniejszeniem lub zwiększeniem przydziału mocy czy przeniesieniem licznika, poprzez przystosowanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do nowych warunków przyłączenia i wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przelicznikowych, aż do umówienia i wykonania odbioru technicznego przez inspektora z zakładu elektrycznego. Odbiór techniczny odbywa się z naszym udziałem. Należy pamiętać, że nie wolno samodzielnie odplombować lub zaplombować licznika, ani samodzielnie przenieść go w inne miejsce.