narzędzia pomiarowe

DATA: 16 lipca 2021 | KATEGORIA: porady.

Pomiary elektryczne – czym jest rezystancja izolacji?

Chcąc odpowiedzieć na pytanie czym jest pomiar elektryczny rezystancji izolacji należy przybliżyć sobie definicję rezystancji. Mianowicie rezystancja izolacji to poziom, który określa przewodność prądu. Bardziej naukowa definicja brzmi następująco: rezystancja to matematyczna odwrotność przewodności. Co to takiego oznacza? Otóż zależność polega na tym, że im większa rezystancja, tym gorsza przewodność. Na prosty język tłumacząc im rzecz ma większą rezystancję, tym gorzej przewodzi prąd. Rezystancja izolacji, a raczej jej wartość mają wpływ na bezpieczeństwo instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Zbyt niski poziom wyniku pomiaru oznacza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia porażenia prądem lub pożarem. Jeśli potrzebujesz elektryka z Warszawy zapoznaj się z naszą ofertą.

Kiedy należy wykonać pomiar elektryczny rezystancji izolacji?

Pomiar elektryczny rezystancji izolacji jest rutynowym, ale wymaganym pomiarem. Wykonuje się go przede wszystkim, by zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikowi. Izolacja zapewnia, że użytkownik nie dotyka bezpośrednio przewodów pod napięciem oraz wyklucza wystąpienie zwarcia między przewodami lub obudową urządzenia. Pomiar elektryczny rezystancji izolacji wymagany jest przede wszystkim przy dokonywaniu odbioru budynku oraz przed dopuszczeniem do sprzedaży produktu elektrycznego.

miernik elektryczny

Pomiary elektryczne, rezystancja izolacji – czym wykonać pomiar?

Jeżeli chodzi o pomiary elektryczne a dokładnie o rezystancję izolacji pewnie zastanawiacie się czym takie pomiary możemy wykonać. Użyć multimetru, czyli uniwersalnego miernika? A może onomierza? Czy lepiej zatrudnić do wykonania tej pracy fachowca, czyli elektryka z Warszawy, który oprócz wiedzy i umiejętności będzie posiadał także odpowiedni sprzęt? Jeżeli chodzi o pierwsze urządzanie to nie zalecamy kupna najtańszego multimetru. Dlaczego? Po pierwsze pomiar elektryczny wykonany takim miernikiem może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji nawet bardziej niż uszkodzona izolacja. Po drugie używanie najtańszych narzędzi do pomiarów elektrycznych sieci elektroenergetycznej stwarza poważne zagrożenie dla osoby dokonującej pomiaru oraz dla osób znajdujących się w pobliżu. Wniosek z tego taki, że jeżeli naprawdę pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji chcemy dokonać samodzielnie przede wszystkim powinniśmy zaopatrzyć się w miernik z atestem oraz aktualnym świadectwem wzornictwa. Najbezpieczniej i najrozsądniej mając już taki sprzęt byłoby wezwanie elektryka, który posiada odpowiednie kwalifikacje i potrafi posługiwać się profesjonalnym miernikiem. Skoro już przy elektryku jesteśmy musicie wiedzieć, że jakiekolwiek uprawnienia w tym przypadku nie uprawniają do wykonania pomiaru elektrycznego. Specjalista wezwany do pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji powinien posiadać świadectwo do eksploatacji wraz z uprawnieniami w zakresie kontrolno-pomiarowym. Jeśli chcemy, aby protokół z pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji posiadał moc prawną powinien być podpisany przez elektryka z uprawnieniami dozoru D z zakresem kontrolno-pomiarowym. Tak więc potrzebna nam jest jedna osoba, która posiada oba wymagane świadectwa i uprawnienia lub dwie różne osoby gdzie jedna posiada pierwsze świadectwo z wyznaczonym zakresem i druga, która posiada drugie świadectwo z wyznaczonym zakresem.

Gdzie wykonuje się pomiar elektryczny rezystancji izolacji

Konkretne miejsce wykonania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji ciężko określić. Dobra izolacja powinna występować między przewodami lub między przewodami a częściami obudowy. Zazwyczaj wykonuje się to poprzez izolację przewodników elektrycznych przed kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami, aby tego dokonać, pokrywa się je materiałem izolacyjnym. Jeśli przewodnik elektryczny podłączony jest do innych elementów elektrycznych to nie musi posiadać materiału izolacyjnego, ponieważ zapewniona jest ona przez bezpieczne odległości, dystans i prześwity.  Dodatkowo żyły przewodzące prąd można izolować od siebie za pomocą ciał stałych, folii izolacyjnej lub mas odlewniczych.

kontakty w ścianie

Jak często należy wykonywać pomiar elektryczny rezystancji izolacji?

Częstotliwość wykonywania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji określona jest w prawie budowlanym. W większości budynków instalacje muszą być sprawdzane przynajmniej raz na 5 lat. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, obiekty komunalne, pomieszczenia ze szczególnym ryzykiem wystąpienia porażenia prądem to podlegają one takiej kontroli przynajmniej raz w roku. Oprócz sprawdzenia instalacji piorunochronnej i instalacji elektrycznej warto również skontrolować instalacje bezpieczeństwa, czyli np. oświetlenie awaryjne w obiektach użyteczności publicznej. Pamiętajmy, że wszystkie pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Pomiary elektryczne – jak wykonać pomiar rezystancji izolacji?

W celu wykonania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji powinniśmy wezwać odpowiedniego fachowca, czyli elektryka z uprawnieniami. Sam proces wykonywania pomiaru wygląda następująco: należy wykonać pomiary elektryczne poszczególnych rodzajów prądu jak upływu izolacji, polaryzacji i ładowania pojemności za pomocą odpowiedniego urządzenia. Wykonując pomiar rezystancji izolacji kabla, jego końcówkę, czyli żyłę izolacyjną należy owinąć metalową folią. Następnie połączyć ją z trzecim zaciskiem miernika. Zasada pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji polega na podaniu na zaciski mierzonego obiektu stałego napięcia pomiarowego i po określeniu płynącego w obwodzie pomiarowym prądu obliczenie przez mikroprocesor wartości rezystancji. Dzięki temu prąd powierzchniowy zostanie całkowicie wyeliminowany. Metoda trójzaciskowa wykorzystywana jest głównie w pomieszczeniach o dużej powierzchni narażonej na zanieczyszczenia oraz w obiektach o dużych wartościach rezystancji izolacji. Na podstawie wyników pomiarów elektrycznych jesteśmy w stanie obliczyć współczynnik absorpcji, który informuje nas o stanie izolacji. Przed przystąpieniem do wykonywaniu pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji powinniśmy upewnić się, że mierzony obiekt odłączony jest od zasilania. Czynniki, które mogą wpłynąć na pomiar elektryczny rezystancji izolacji to wilgotność, temperatura, napięcie pomiarowe, czas pomiaru oraz czystość powierzchni materiału izolacyjnego.

montaż kontaktu sciennego

Jak sam teraz wiesz wykonanie pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji wcale nie należy do prostych a na pewno bezpiecznych pomiarów. Jeśli nie posiadasz odpowiednich umiejętności ani wiedzy zdecydowanie do wykonania tego zlecenia zatrudnij profesjonalnego elektryka z Warszawy. Masz pewność, że praca nie tylko zostanie wykonana tak jak należy, ale także unikniesz prawdopodobnego niebezpieczeństwa. Przeczytaj także nasz wpis – Typowe błędy przy wykonywaniu instalacji elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *